CVT File

? Cách mở file .CVT? Những phần mềm mở file .CVT và sửa file lỗi. Convert Binary CVT file sang định dạng khác.

.CVT File Extension

   
File name CVT File
File Type Canvas External Tool File
Nhà phát triển ACD Systems
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .CVT là file gì?

CVT là Plugin Files - Canvas External Tool File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ACD Systems.

Nộp được sử dụng bởi Canvas, một ứng dụng bản vẽ kỹ thuật; chứa một công cụ có thêm chức năng mới cho phần mềm Canvas; có thể được sử dụng để nhập khẩu hoặc xuất khẩu các loại tập tin bổ sung, xử lý hình ảnh, hoặc thêm các tính năng khác.

What is a CVT file?

File used by Canvas, a technical drawing application; contains a tool that adds new functionality to the Canvas software; can be used for importing or exporting additional file types, image processing, or adding other features.

Cách mở .CVT file

Để mở file .CVT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CVT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CVT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CVT do người dùng đóng góp.

  • ACD Systems Canvas X 2019
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • DirMaster v2.2.009/Style

Chuyển đổi file .CVT

File .CVT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *