CVW File

? Cách mở file .CVW? Những phần mềm mở file .CVW và sửa file lỗi. Convert Binary CVW file sang định dạng khác.

.CVW File Extension

   
File name CVW File
File Type CaseView Document
Nhà phát triển CaseWare
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CVW là file gì?

CVW là Page Layout Files - CaseView Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CaseWare.

Tài liệu được tạo ra bởi CaseView, một chương trình sử dụng để làm tài liệu tài chính kinh doanh; tiết kiệm bố trí tài liệu và các lĩnh vực có thể được lấp đầy bởi một nguồn dữ liệu kết nối; có thể được tạo ra trong chế độ thiết kế hoặc chế độ mẫu trong phần mềm.

What is a CVW file?

Document created by CaseView, a program used for making business financial documents; saves the document layout and fields that can be filled by a connecting data source; can be created in Design mode or Form mode in the software.

Cách mở .CVW file

Để mở file .CVW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CVW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CVW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CVW do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Scense
  • Scense
  • CaseView for CaseWare

Chuyển đổi file .CVW

File .CVW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *