CWD File

? Cách mở file .CWD? Những phần mềm mở file .CWD và sửa file lỗi. Convert Text CWD file sang định dạng khác.

.CWD File Extension

   
File name CWD File
File Type Nonogram Puzzle File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CWD là file gì?

CWD là Game Files - Nonogram Puzzle File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin oekaki logic được sử dụng bởi các chương trình đố oekaki logic, chẳng hạn như QNonograms; chứa một câu đố oekaki logic, trong đó bao gồm các con số và dữ liệu lưới.

What is a CWD file?

Nonogram file used by nonogram puzzle programs, such as QNonograms; contains a nonogram puzzle, which consists of numbers and grid data.

Cách mở .CWD file

Để mở file .CWD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CWD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CWD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CWD do người dùng đóng góp.

  • QNonograms
  • Pyro Plus
  • Pyro Plus
  • PN CourseWalker

Chuyển đổi file .CWD

File .CWD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *