CWF File

? Cách mở file .CWF? Những phần mềm mở file .CWF và sửa file lỗi. Convert Binary CWF file sang định dạng khác.

.CWF File Extension

   
File name CWF File
File Type CorelDRAW Workspace File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .CWF là file gì?

CWF là Settings Files - CorelDRAW Workspace File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

Cửa hàng Workspace cài đặt đã lưu trong CorelDRAW; bao gồm cấu hình thanh công cụ, thiết lập bảng, và các vị trí cửa sổ; có thể được xuất khẩu từ CorelDRAW bằng cách chọn "Tools → Options → Workspace → Xuất Workspace ..."

What is a CWF file?

Stores workspace settings saved in CorelDRAW; includes toolbar configurations, palette settings, and window positions; can be exported from CorelDRAW by selecting "Tools → Options → Workspace → Export Workspace..."

Cách mở .CWF file

Để mở file .CWF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CWF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CWF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CWF do người dùng đóng góp.

  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • RM/COBOL
  • RM/COBOL
  • Media Player Classic
  • Adobe Acrobat
  • R-CAD
  • R-CAD

Chuyển đổi file .CWF

File .CWF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *