CWK File

? Cách mở file .CWK? Những phần mềm mở file .CWK và sửa file lỗi. Convert Binary CWK file sang định dạng khác.

.CWK File Extension

   
File name CWK File
File Type ClarisWorks Document
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (12 Bình chọn)

File .CWK là file gì?

CWK là Data Files - ClarisWorks Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin Một CWK là một tài liệu được tạo ra bởi AppleWorks hoặc ClarisWorks bộ sản phẩm của Apple. Nó có thể lưu trữ một từ xử lý tài liệu, bảng tính hay trình bày. file CWK được thay thế bằng .PAGES, .KEY, và các tập tin .NUMBERS tạo với các ứng dụng iWork.

What is a CWK file?

A CWK file is a document created by Apple's AppleWorks or ClarisWorks productivity suite. It may store a word processing document, spreadsheet, or presentation. CWK files were replaced by .PAGES, .KEY, and .NUMBERS files created with iWork applications.

Cách mở .CWK file

Để mở file .CWK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CWK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CWK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CWK do người dùng đóng góp.

  • Apple AppleWorks
  • Apple Pages
  • Apple Pages
  • Apple Keynote
  • Apple Numbers
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .CWK

File .CWK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *