CWPRJ File

? Cách mở file .CWPRJ? Những phần mềm mở file .CWPRJ và sửa file lỗi. Convert N/A CWPRJ file sang định dạng khác.

.CWPRJ File Extension

   
File name CWPRJ File
File Type CanvasWorkspace Project
Nhà phát triển Brother
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CWPRJ là file gì?

CWPRJ là Settings Files - CanvasWorkspace Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Brother.

tập tin Một CWPRJ chứa một dự án tạo ra bởi Anh CanvasWorkspace, một chương trình dùng để tạo hoặc sửa đổi cắt và thiết kế bản vẽ. Nó lưu trữ một thiết kế, trong đó có thể bao gồm văn bản, hình dạng, hình ảnh, bản vẽ tùy chỉnh, và thông tin về màu sắc áp dụng cho các thiết kế. file CWPRJ cho phép người dùng lưu chỉnh sửa vào thiết kế, đóng dự án, sau đó mở lại để chỉnh sửa thêm.

What is a CWPRJ file?

A CWPRJ file contains a project created by Brother CanvasWorkspace, a program used to create or modify cutting and drawing designs. It stores a design, which may include text, shapes, images, custom drawings, and information about colors applied to the design. CWPRJ files allow users to save edits to a design, close the project, then reopen for further editing.

Cách mở .CWPRJ file

Để mở file .CWPRJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CWPRJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CWPRJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CWPRJ do người dùng đóng góp.

  • Brother CanvasWorkspace

Chuyển đổi file .CWPRJ

File .CWPRJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *