CXP File

? Cách mở file .CXP? Những phần mềm mở file .CXP và sửa file lỗi. Convert Binary CXP file sang định dạng khác.

.CXP File Extension

   
File name CXP File
File Type 1CX-Programmer Project File
Nhà phát triển OMRON
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (10 Bình chọn)

File .CXP là file gì?

CXP là Developer Files - 1CX-Programmer Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi OMRON.

hồ sơ dự án tạo ra bởi CX-Programmer, một chương trình được sử dụng để lập trình OMRON PLC (bộ điều khiển logic khả trình); tiết kiệm các chương trình sử dụng và các thông số; lưu trữ trong một định dạng nén và là phiên bản nén của một tập tin .CXT.

What is a CXP file?

Project file created by CX-Programmer, a program used for programming OMRON PLCs (programmable logic controllers); saves user programs and parameters; stored in a compressed format and is the compressed version of a .CXT file.

Cách mở .CXP file

Để mở file .CXP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CXP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CXP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CXP do người dùng đóng góp.

  • OMRON CX-One
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Crocodile Physics
  • CutList Plus fx
  • CurveExpert Professional
  • CurveExpert Professional

Chuyển đổi file .CXP

File .CXP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *