CXR File

? Cách mở file .CXR? Những phần mềm mở file .CXR và sửa file lỗi. Convert N/A CXR file sang định dạng khác.

.CXR File Extension

   
File name CXR File
File Type FMAT Plate Results File
Nhà phát triển Applied Biosystems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CXR là file gì?

CXR là Data Files - FMAT Plate Results File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Applied Biosystems.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi FMAT 8100 HTS System, một chương trình sử dụng để phân tích các tế bào của con người; chứa dữ liệu phân tích từ những chiếc dĩa quét; bao gồm tên hoặc ID của tấm, hàng tấm và cột vị trí, số sự kiện trong cái giếng, và cường độ trung bình trong những sự kiện huỳnh quang.

What is a CXR file?

Data file created by FMAT 8100 HTS System, a program used to analyze human cells; contains analysis data from scanned plates; includes the name or ID of the plate, plate row and column position, number of events in the well, and average intensity of the fluorescent events.

Cách mở .CXR file

Để mở file .CXR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CXR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CXR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CXR do người dùng đóng góp.

  • Applied Biosystems FMAT 8100 HTS System
  • Corona Renderer for 3ds Max
  • Corona Renderer for 3ds Max

Chuyển đổi file .CXR

File .CXR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *