CZIP File

? Cách mở file .CZIP? Những phần mềm mở file .CZIP và sửa file lỗi. Convert Binary CZIP file sang định dạng khác.

.CZIP File Extension

   
File name CZIP File
File Type ZipGenius CryptoZip File
Nhà phát triển WinInizio Software
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .CZIP là file gì?

CZIP là Compressed Files - ZipGenius CryptoZip File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi WinInizio Software.

lưu trữ được mã hóa được tạo ra bởi ZipGenius, một người quản lý lưu trữ cho Windows; tiết kiệm một hoặc nhiều file nén và kết hợp bốn lớp bảo vệ (CZIP, Blowfish, Twofish, và Rijndael); dùng để chia sẻ dữ liệu một cách an toàn với người khác.

What is a CZIP file?

Encrypted archive created by ZipGenius, an archive manager for Windows; saves one or more compressed files and incorporates four layers of protection (CZIP, BlowFish, TwoFish, and Rijndael); used for securely sharing data with others.

Cách mở .CZIP file

Để mở file .CZIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CZIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CZIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CZIP do người dùng đóng góp.

  • WinInizio ZipGenius
  • Mega Zipper
  • Mega Zipper
  • Free Zip Opener
  • Files Compressed
  • Free Zip Viewer
  • Free Zip Viewer

Chuyển đổi file .CZIP

File .CZIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *