CZP File

? Cách mở file .CZP? Những phần mềm mở file .CZP và sửa file lỗi. Convert Binary CZP file sang định dạng khác.

.CZP File Extension

   
File name CZP File
File Type ClozePro Archive
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (9 Bình chọn)

File .CZP là file gì?

CZP là Data Files - ClozePro Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Crick Software.

Tập tin được sử dụng bởi Cloze Pro, một chương trình được sử dụng để chuẩn bị kiểm tra tiêu chuẩn và các tài liệu khác cho đánh giá học sinh; cửa hàng một gói nội dung có thể được nhập khẩu vào phần mềm.

What is a CZP file?

File used by Cloze Pro, a program used for preparing standardized tests and other documents for student assessment; stores a content package that can be imported into the software.

Cách mở .CZP file

Để mở file .CZP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CZP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CZP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CZP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • CadraViewCheck
  • CadraViewCheck
  • Cadraview
  • CadraViewPlus
  • Cadra
  • Cadra

Chuyển đổi file .CZP

File .CZP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *