E01 File

E01 là Disk Image Files - EnCase Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Guidance Software.

.E01 File Extension

   
File name E01 File
File Type EnCase Image File
Nhà phát triển Guidance Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (8 Bình chọn)

File .E01 là file gì?

E01 là Disk Image Files - EnCase Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Guidance Software.

tập tin Forensics ảnh đĩa được tạo ra bởi bọc, một ứng dụng phần mềm pháp y; tiết kiệm một bản sao chính xác của nội dung trích từ đĩa một thiết bị của đối tượng; có thể được gắn kết và đọc bởi bọc hoặc một chương trình khác hỗ trợ định dạng E01.

What is a E01 file?

Forensics disk image file created by EnCase, a forensics software application; saves an exact copy of the contents extracted from a subject device's disk; can be mounted and read by EnCase or another program that supports the E01 format.

Phần mềm mở file .E01

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .E01 do filegi.com tổng hợp.

  • Libewf
  • Guidance EnCase Forensic
  • Guidance EnCase Forensic
  • Guidance EnCase eDiscovery
  • GetData Mount Image Pro
  • PassMark OSForensics
  • PassMark OSForensics

Chuyển đổi file .E01

           

File .E01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *