E01 File

? Cách mở file .E01? Những phần mềm mở file .E01 và sửa file lỗi. Convert Binary E01 file sang định dạng khác.

.E01 File Extension

   
File name E01 File
File Type EnCase Image File
Nhà phát triển Guidance Software
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (8 Bình chọn)

File .E01 là file gì?

E01 là Disk Image Files - EnCase Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Guidance Software.

tập tin Forensics ảnh đĩa được tạo ra bởi bọc, một ứng dụng phần mềm pháp y; tiết kiệm một bản sao chính xác của nội dung trích từ đĩa một thiết bị của đối tượng; có thể được gắn kết và đọc bởi bọc hoặc một chương trình khác hỗ trợ định dạng E01.

What is a E01 file?

Forensics disk image file created by EnCase, a forensics software application; saves an exact copy of the contents extracted from a subject device's disk; can be mounted and read by EnCase or another program that supports the E01 format.

Cách mở .E01 file

Để mở file .E01 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .E01 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .E01

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .E01 do người dùng đóng góp.

  • Libewf
  • Guidance EnCase Forensic
  • Guidance EnCase Forensic
  • Guidance EnCase eDiscovery
  • GetData Mount Image Pro
  • PassMark OSForensics
  • PassMark OSForensics

Chuyển đổi file .E01

File .E01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *