E2P File

? Cách mở file .E2P? Những phần mềm mở file .E2P và sửa file lỗi. Convert N/A E2P file sang định dạng khác.

.E2P File Extension

   
File name E2P File
File Type PonyProg Device File
Nhà phát triển Claudio Lanconelli
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .E2P là file gì?

E2P là Data Files - PonyProg Device File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Claudio Lanconelli.

tập tin một E2P là một tập tin thiết bị được sử dụng bởi PonyProg, một lập trình viên phổ thông miễn phí cho các thiết bị nối tiếp. Nó chứa một cấu hình của một thiết bị, trong đó bao gồm các loại thiết bị, bit an ninh, và ghi chú kết hợp với thiết bị.

What is a E2P file?

An E2P file is a device file used by PonyProg, a free universal programmer for serial devices. It contains a configuration of a device, which includes the device type, security bits, and notes associated with the device.

Cách mở .E2P file

Để mở file .E2P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .E2P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .E2P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .E2P do người dùng đóng góp.

  • PonyProg
  • PonyProg2000
  • PonyProg2000
  • PonyProg

Chuyển đổi file .E2P

File .E2P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *