E4A File

E4A là Encoded Files - Encrypt4all Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Encrypt4all.

.E4A File Extension

   
File name E4A File
File Type Encrypt4all Archive
Nhà phát triển Encrypt4all
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .E4A là file gì?

E4A là Encoded Files - Encrypt4all Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Encrypt4all.

lưu trữ được mã hóa tạo ra với Encrypt4all, một chương trình mã hóa tài liệu; có thể chứa một hoặc nhiều tập tin và thư mục; mật khẩu bảo vệ và chỉ có thể được mở ra nếu đúng mật khẩu được cung cấp.

What is a E4A file?

Encrypted archive created with Encrypt4all, a document encryption program; may contain one or more files and folders; password-protected and can only be opened if the correct password is provided.

Phần mềm mở file .E4A

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .E4A do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .E4A

           

File .E4A có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *