E4A File

? Cách mở file .E4A? Những phần mềm mở file .E4A và sửa file lỗi. Convert N/A E4A file sang định dạng khác.

.E4A File Extension

   
File name E4A File
File Type Encrypt4all Archive
Nhà phát triển Encrypt4all
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .E4A là file gì?

E4A là Encoded Files - Encrypt4all Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Encrypt4all.

lưu trữ được mã hóa tạo ra với Encrypt4all, một chương trình mã hóa tài liệu; có thể chứa một hoặc nhiều tập tin và thư mục; mật khẩu bảo vệ và chỉ có thể được mở ra nếu đúng mật khẩu được cung cấp.

What is a E4A file?

Encrypted archive created with Encrypt4all, a document encryption program; may contain one or more files and folders; password-protected and can only be opened if the correct password is provided.

Cách mở .E4A file

Để mở file .E4A click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .E4A bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .E4A

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .E4A do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .E4A

File .E4A có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *