EC0 File

? Cách mở file .EC0? Những phần mềm mở file .EC0 và sửa file lỗi. Convert N/A EC0 file sang định dạng khác.

.EC0 File Extension

   
File name EC0 File
File Type MetroCount Traffic Data File
Nhà phát triển MetroCount
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .EC0 là file gì?

EC0 là Data Files - MetroCount Traffic Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MetroCount.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi MetroCount giao thông hành, một chương trình mà tạo ra các báo cáo giao thông và phân loại xe cho khảo sát giao thông; chứa đồ thị báo cáo, biểu đồ và tính chất như các thiết lập bộ lọc xe, đơn vị đo lường, màu sắc, thùng tốc độ, hệ thống phân loại, và các thiết lập thống kê.

What is a EC0 file?

Data file used by MetroCount Traffic Executive, a program that generates traffic and vehicle classification reports for traffic surveys; contains report graphs, charts, and properties such as vehicle filter settings, units of measurement, colors, speed bins, classification schemes, and statistical settings.

Cách mở .EC0 file

Để mở file .EC0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EC0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EC0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EC0 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EC0

File .EC0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *