EC0 File

EC0 là Data Files - MetroCount Traffic Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MetroCount.

.EC0 File Extension

   
File name EC0 File
File Type MetroCount Traffic Data File
Nhà phát triển MetroCount
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .EC0 là file gì?

EC0 là Data Files - MetroCount Traffic Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MetroCount.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi MetroCount giao thông hành, một chương trình mà tạo ra các báo cáo giao thông và phân loại xe cho khảo sát giao thông; chứa đồ thị báo cáo, biểu đồ và tính chất như các thiết lập bộ lọc xe, đơn vị đo lường, màu sắc, thùng tốc độ, hệ thống phân loại, và các thiết lập thống kê.

What is a EC0 file?

Data file used by MetroCount Traffic Executive, a program that generates traffic and vehicle classification reports for traffic surveys; contains report graphs, charts, and properties such as vehicle filter settings, units of measurement, colors, speed bins, classification schemes, and statistical settings.

Phần mềm mở file .EC0

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EC0 do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EC0

           

File .EC0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *