ECC File

ECC là Data Files - dvdisaster Error Correction File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi dvdisaster.

.ECC File Extension

   
File name ECC File
File Type dvdisaster Error Correction File
Nhà phát triển dvdisaster
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .ECC là file gì?

ECC là Data Files - dvdisaster Error Correction File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi dvdisaster.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi dvdisaster, một chương trình được sử dụng để phục hồi lỗi trong đĩa CD, DVD, và Blu-ray; lưu trữ dữ liệu sử dụng cho xây dựng lại ngành không thể đọc được trên một đĩa; yêu cầu một đĩa lỗi hoặc hình ảnh đĩa ISO để tạo ra các dữ liệu sửa lỗi.

What is a ECC file?

Data file created by dvdisaster, a program used for recovering errors in CDs, DVDs, and Blu-ray discs; stores data used for reconstructing unreadable sectors on a disc; requires an error-free disc or .ISO disc image to generate the error correction data.

Phần mềm mở file .ECC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ECC do filegi.com tổng hợp.

  • dvdisaster
  • PhotoPhilia
  • PhotoPhilia
  • Media Player Classic
  • ICE ECC
  • Ethiris Client
  • Ethiris Client

Chuyển đổi file .ECC

           

File .ECC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *