ECC File

? Cách mở file .ECC? Những phần mềm mở file .ECC và sửa file lỗi. Convert Binary ECC file sang định dạng khác.

.ECC File Extension

   
File name ECC File
File Type dvdisaster Error Correction File
Nhà phát triển dvdisaster
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (5 Bình chọn)

File .ECC là file gì?

ECC là Data Files - dvdisaster Error Correction File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi dvdisaster.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi dvdisaster, một chương trình được sử dụng để phục hồi lỗi trong đĩa CD, DVD, và Blu-ray; lưu trữ dữ liệu sử dụng cho xây dựng lại ngành không thể đọc được trên một đĩa; yêu cầu một đĩa lỗi hoặc hình ảnh đĩa ISO để tạo ra các dữ liệu sửa lỗi.

What is a ECC file?

Data file created by dvdisaster, a program used for recovering errors in CDs, DVDs, and Blu-ray discs; stores data used for reconstructing unreadable sectors on a disc; requires an error-free disc or .ISO disc image to generate the error correction data.

Cách mở .ECC file

Để mở file .ECC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ECC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ECC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ECC do người dùng đóng góp.

  • dvdisaster
  • PhotoPhilia
  • PhotoPhilia
  • Media Player Classic
  • ICE ECC
  • Ethiris Client
  • Ethiris Client

Chuyển đổi file .ECC

File .ECC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *