ECD File

? Cách mở file .ECD? Những phần mềm mở file .ECD và sửa file lỗi. Convert Text ECD file sang định dạng khác.

.ECD File Extension

   
File name ECD File
File Type Encrypted Cryptee Document
Nhà phát triển Cryptee
Phân loại Encoded Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.7 ★ (15 Bình chọn)

File .ECD là file gì?

ECD là Encoded Files - Encrypted Cryptee Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi Cryptee.

Hồ ECD là một tài liệu được mã hóa được tạo ra bởi Cryptee, một trình soạn thảo dựa trên web sử dụng để bảo mật tạo và chỉnh sửa tài liệu. Nó chứa một tài liệu xuất khẩu từ Cryptee và được mã hóa theo định dạng Cryptee. file ECD có thể lưu trữ văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh.

What is a ECD file?

An ECD file is an encrypted document created by Cryptee, a web-based editor used to securely create and edit documents. It contains a document exported from Cryptee and is encrypted in the Cryptee format. ECD files may store text, images, video, or audio.

Cách mở .ECD file

Để mở file .ECD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ECD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ECD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ECD do người dùng đóng góp.

  • Cryptee
  • Ashampoo UnInstaller Platinum
  • Ashampoo UnInstaller Platinum
  • ElcoMaster
  • CD LabelMaker Easy
  • Ashampoo UnInstaller Platinum Suite
  • Ashampoo UnInstaller Platinum Suite

Chuyển đổi file .ECD

File .ECD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *