ECD File

ECD là Encoded Files - Encrypted Cryptee Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi Cryptee.

.ECD File Extension

   
File name ECD File
File Type Encrypted Cryptee Document
Nhà phát triển Cryptee
Phân loại Encoded Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.7 ★ (15 Bình chọn)

File .ECD là file gì?

ECD là Encoded Files - Encrypted Cryptee Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi Cryptee.

Hồ ECD là một tài liệu được mã hóa được tạo ra bởi Cryptee, một trình soạn thảo dựa trên web sử dụng để bảo mật tạo và chỉnh sửa tài liệu. Nó chứa một tài liệu xuất khẩu từ Cryptee và được mã hóa theo định dạng Cryptee. file ECD có thể lưu trữ văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh.

What is a ECD file?

An ECD file is an encrypted document created by Cryptee, a web-based editor used to securely create and edit documents. It contains a document exported from Cryptee and is encrypted in the Cryptee format. ECD files may store text, images, video, or audio.

Phần mềm mở file .ECD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ECD do filegi.com tổng hợp.

  • Cryptee
  • Ashampoo UnInstaller Platinum
  • Ashampoo UnInstaller Platinum
  • ElcoMaster
  • CD LabelMaker Easy
  • Ashampoo UnInstaller Platinum Suite
  • Ashampoo UnInstaller Platinum Suite

Chuyển đổi file .ECD

           

File .ECD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *