ECE File

? Cách mở file .ECE? Những phần mềm mở file .ECE và sửa file lỗi. Convert N/A ECE file sang định dạng khác.

.ECE File Extension

   
File name ECE File
File Type Escenic Dynamic Web Page
Nhà phát triển Escenic
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (17 Bình chọn)

File .ECE là file gì?

ECE là Web Files - Escenic Dynamic Web Page, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Escenic.

trang web tự động được tạo ra bởi Engine Content Escenic, một nền tảng tiên tiến cho Web xuất bản và quản lý nội dung; thường chứa mã server-side mà được phân tách bởi các máy chủ Web, mà tạo ra HTML cho trang Web.

What is a ECE file?

Web page dynamically generated by the Escenic Content Engine, an advanced platform for Web publishing and content management; typically contains server-side code that is parsed by the Web server, which generates HTML for the Web page.

Cách mở .ECE file

Để mở file .ECE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ECE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ECE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ECE do người dùng đóng góp.

  • Web browser

Chuyển đổi file .ECE

File .ECE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *