ECFG File

? Cách mở file .ECFG? Những phần mềm mở file .ECFG và sửa file lỗi. Convert N/A ECFG file sang định dạng khác.

.ECFG File Extension

   
File name ECFG File
File Type ArcGIS Component Configuration File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ECFG là file gì?

ECFG là Settings Files - ArcGIS Component Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESRI.

Hồ ECFG là một tập tin cấu hình được sử dụng bởi ArcGIS, một chương trình lập bản đồ sử dụng để tạo, chia sẻ và quản lý bản đồ địa lý, dữ liệu và mô hình phân tích. Nó chứa thông tin loại cho một thành phần tùy chỉnh sử dụng bởi ArcGIS. file ECFG được đọc bởi ArcGIS khi chạy với các thành phần liên quan tải tạo ra bởi nhà phát triển bên thứ ba.

What is a ECFG file?

An ECFG file is a configuration file used by ArcGIS, a mapping program used to create, share, and manage geographic maps, data, and analytical models. It contains category information for a custom component used by ArcGIS. ECFG files are read by ArcGIS at runtime to load related components created by third-party developers.

Cách mở .ECFG file

Để mở file .ECFG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ECFG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ECFG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ECFG do người dùng đóng góp.

  • ESRI ArcGIS for Desktop

Chuyển đổi file .ECFG

File .ECFG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *