ECX File

? Cách mở file .ECX? Những phần mềm mở file .ECX và sửa file lỗi. Convert N/A ECX file sang định dạng khác.

.ECX File Extension

   
File name ECX File
File Type ECCO Corrupted Database File
Nhà phát triển NetManage
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .ECX là file gì?

ECX là Database Files - ECCO Corrupted Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NetManage.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra với ECCO, một chương trình quản lý thông tin cá nhân (PIM); có thể chứa dữ liệu bị hỏng mà không thể được đọc bởi ECCO.

What is a ECX file?

Database file created with ECCO, a personal information management (PIM) program; may contain corrupted data that cannot be read by ECCO.

Cách mở .ECX file

Để mở file .ECX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ECX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ECX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ECX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ECX

File .ECX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *