ECX File

ECX là Database Files - ECCO Corrupted Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NetManage.

.ECX File Extension

   
File name ECX File
File Type ECCO Corrupted Database File
Nhà phát triển NetManage
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .ECX là file gì?

ECX là Database Files - ECCO Corrupted Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NetManage.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra với ECCO, một chương trình quản lý thông tin cá nhân (PIM); có thể chứa dữ liệu bị hỏng mà không thể được đọc bởi ECCO.

What is a ECX file?

Database file created with ECCO, a personal information management (PIM) program; may contain corrupted data that cannot be read by ECCO.

Phần mềm mở file .ECX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ECX do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ECX

           

File .ECX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *