EDAT File

? Cách mở file .EDAT? Những phần mềm mở file .EDAT và sửa file lỗi. Convert Binary EDAT file sang định dạng khác.

.EDAT File Extension

   
File name EDAT File
File Type 1E-DataAid 1.x File
Nhà phát triển Psychology Software Tools
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .EDAT là file gì?

EDAT là Data Files - 1E-DataAid 1.x File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psychology Software Tools.

What is a EDAT file?

File created by E-DataAid version 1, a data manipulation tool included with E-Prime psychology study software; saves data in the format of rows and columns; saves participant input data during the data collection phase; can be exported to StatView, SPSS, Microsoft Excel, Compressed IFIS, and text formats for statistical analysis.

Cách mở .EDAT file

Để mở file .EDAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDAT do người dùng đóng góp.

  • Psychology Software Tools E-Prime
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .EDAT

File .EDAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *