EDAT2 File

EDAT2 là Data Files - E-DataAid 2.0 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psychology Software Tools.

.EDAT2 File Extension

   
File name EDAT2 File
File Type E-DataAid 2.0 File
Nhà phát triển Psychology Software Tools
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .EDAT2 là file gì?

EDAT2 là Data Files - E-DataAid 2.0 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psychology Software Tools.

Tập tin được tạo ra bởi E-DataAid phiên bản 2, một mục dữ liệu và công cụ theo dõi đó là một phần của bộ ứng dụng ứng dụng E-Thủ; lưu trữ dữ liệu sử dụng các hàng và cột như một bảng tính; sử dụng để lưu dữ liệu người tham gia; có thể được xuất khẩu sang các định dạng StatView, SPSS, hoặc Microsoft Excel để phân tích thống kê.

What is a EDAT2 file?

File created by E-DataAid version 2, a data entry and tracking tool that is part of the the E-Prime application suite; stores data using rows and columns like a spreadsheet; used for saving participant data; may be exported to StatView, SPSS, or Microsoft Excel formats for statistical analysis.

Phần mềm mở file .EDAT2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDAT2 do filegi.com tổng hợp.

  • Psychology Software Tools E-Prime
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EDAT2

           

File .EDAT2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *