EDB File

? Cách mở file .EDB? Những phần mềm mở file .EDB và sửa file lỗi. Convert N/A EDB file sang định dạng khác.

.EDB File Extension

   
File name EDB File
File Type 1Exchange Information Store Database
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (33 Bình chọn)

File .EDB là file gì?

EDB là Database Files - 1Exchange Information Store Database, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Microsoft Exchange Server; phục vụ như kho lưu trữ chính cho các dữ liệu hộp thư lưu bởi Exchange; cửa hàng cả trong quá trình và lưu trữ tin nhắn không SMTP; định dạng sử dụng một cấu trúc b-tree, trong đó bao gồm một nút cấp cao nhất và nhiều nút con.

What is a EDB file?

Database created by Microsoft Exchange Server; serves as the main repository for the mailbox data saved by Exchange; stores both in-process and stored non-SMTP messages; formatted using a b-tree structure, which includes a top-level node and many child nodes.

Cách mở .EDB file

Để mở file .EDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDB do người dùng đóng góp.

  • Aryson EDB to PST Converter
  • Microsoft Exchange Server
  • Microsoft Exchange Server
  • Stellar Repair for Exchange
  • Microsoft Office Picture Manager
  • EditPad Lite
  • EditPad Lite

Chuyển đổi file .EDB

File .EDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *