EDB File

EDB là Database Files - 1Exchange Information Store Database, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.EDB File Extension

   
File name EDB File
File Type 1Exchange Information Store Database
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (33 Bình chọn)

File .EDB là file gì?

EDB là Database Files - 1Exchange Information Store Database, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Microsoft Exchange Server; phục vụ như kho lưu trữ chính cho các dữ liệu hộp thư lưu bởi Exchange; cửa hàng cả trong quá trình và lưu trữ tin nhắn không SMTP; định dạng sử dụng một cấu trúc b-tree, trong đó bao gồm một nút cấp cao nhất và nhiều nút con.

What is a EDB file?

Database created by Microsoft Exchange Server; serves as the main repository for the mailbox data saved by Exchange; stores both in-process and stored non-SMTP messages; formatted using a b-tree structure, which includes a top-level node and many child nodes.

Phần mềm mở file .EDB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDB do filegi.com tổng hợp.

  • Aryson EDB to PST Converter
  • Microsoft Exchange Server
  • Microsoft Exchange Server
  • Stellar Repair for Exchange
  • Microsoft Office Picture Manager
  • EditPad Lite
  • EditPad Lite

Chuyển đổi file .EDB

           

File .EDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *