EDC File

? Cách mở file .EDC? Những phần mềm mở file .EDC và sửa file lỗi. Convert Binary EDC file sang định dạng khác.

.EDC File Extension

   
File name EDC File
File Type Kryptel Lite Encrypted File
Nhà phát triển Inv Softworks
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .EDC là file gì?

EDC là Misc Files - Kryptel Lite Encrypted File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Inv Softworks.

File được mã hóa bởi Kryptel Lite, một chương trình sử dụng để lưu trữ một cách an toàn và các tập tin sao lưu sử dụng (AES) Advanced Encryption Standard; chứa các nội dung được mã hóa của một tập tin nguồn; dùng để bảo vệ tập tin cá nhân để lưu trữ an toàn.

What is a EDC file?

File encrypted by Kryptel Lite, a program used to securely store and backup files using Advanced Encryption Standard (AES) encryption; contains the encrypted contents of a source file; used to protect individual files for secure storage.

Cách mở .EDC file

Để mở file .EDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDC do người dùng đóng góp.

  • Kryptel Enterprise Edition
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Kryptel Standard Edition
  • LearningCheck Creator
  • Kryptel
  • Kryptel

Chuyển đổi file .EDC

File .EDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *