EDOC File

? Cách mở file .EDOC? Những phần mềm mở file .EDOC và sửa file lỗi. Convert N/A EDOC file sang định dạng khác.

.EDOC File Extension

   
File name EDOC File
File Type Electronically Certified Document
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .EDOC là file gì?

EDOC là Encoded Files - Electronically Certified Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Hồ EDOC là một tài liệu chứng nhận điện tử được lưu trong định dạng EDOC, mà là một định dạng phổ biến ở Latvia sử dụng để bảo vệ và xác minh danh tính của tập tin nhạy cảm. Nó chứa một tài liệu, trong đó có thể bao gồm một hoặc nhiều các file đính kèm và một hoặc kỹ thuật số nhiều chữ ký. file EDOC cũng lưu trữ siêu dữ liệu mô tả các thuộc tính của tài liệu, chẳng hạn như tác giả, thời gian tạo, thời gian sửa đổi cuối cùng, và phiên bản định dạng EDOC.

What is a EDOC file?

An EDOC file is an electronically certified document saved in the EDOC format, which is a popular format in Latvia used to protect and verify the identity of sensitive files. It contains a document, which may include one or more attached files and one or more digital signatures. EDOC files also store metadata describing the properties of the document, such as the creator, the creation time, the last modification time, and the EDOC format version.

Cách mở .EDOC file

Để mở file .EDOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDOC do người dùng đóng góp.

  • eParakstītājs
  • EUSO SignAnywhere Free
  • EUSO SignAnywhere Free

Chuyển đổi file .EDOC

File .EDOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *