EDRW File

EDRW là CAD Files - SolidWorks eDrawings File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dassault Systemes.

.EDRW File Extension

   
File name EDRW File
File Type SolidWorks eDrawings File
Nhà phát triển Dassault Systemes
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (6 Bình chọn)

File .EDRW là file gì?

EDRW là CAD Files - SolidWorks eDrawings File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dassault Systemes.

eDrawings CAD dự thảo thiết kế cơ khí xuất khẩu bằng phần mềm SolidWorks; có thể đại diện cho thiết kế cơ khí khác nhau bao gồm các công cụ, vỏ, hoặc vật liệu xây dựng; giảm quy mô dự án lên đến 95 phần trăm; thường được sử dụng cho dự thảo dự án e-mail.

What is a EDRW file?

eDrawings CAD mechanical design draft exported by SolidWorks software; can represent various mechanical designs including tools, casings, or building materials; reduces project size by up to 95 percent; commonly used for e-mailing project drafts.

Phần mềm mở file .EDRW

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDRW do filegi.com tổng hợp.

  • Dassault Systemes SolidWorks eDrawings Viewer
  • Dassault Systemes SolidWorks
  • Dassault Systemes SolidWorks
  • eDrawings

Chuyển đổi file .EDRW

           

File .EDRW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *