EDRWX File

? Cách mở file .EDRWX? Những phần mềm mở file .EDRWX và sửa file lỗi. Convert Binary EDRWX file sang định dạng khác.

.EDRWX File Extension

   
File name EDRWX File
File Type XPS Drawing Document
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .EDRWX là file gì?

EDRWX là Page Layout Files - XPS Drawing Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tài liệu được tạo ra trong định dạng .XPS; thường chứa một bản vẽ CAD, chẳng hạn như một tập tin .EDRW, mà đã được xuất khẩu sang định dạng XML Paper Specification (XPS) từ một chương trình CAD; có thể được xem với bất kỳ tập tin xem XPS.

What is a EDRWX file?

Document created in the .XPS format; usually contains a CAD drawing, such as an .EDRW file, that has been exported into the XML Paper Specification (XPS) format from a CAD program; can be viewed with any XPS file viewer.

Cách mở .EDRWX file

Để mở file .EDRWX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDRWX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDRWX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDRWX do người dùng đóng góp.

  • EModelViewer Module
  • eDrawings
  • eDrawings

Chuyển đổi file .EDRWX

File .EDRWX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *