EDRWX File

EDRWX là Page Layout Files - XPS Drawing Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.EDRWX File Extension

   
File name EDRWX File
File Type XPS Drawing Document
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .EDRWX là file gì?

EDRWX là Page Layout Files - XPS Drawing Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tài liệu được tạo ra trong định dạng .XPS; thường chứa một bản vẽ CAD, chẳng hạn như một tập tin .EDRW, mà đã được xuất khẩu sang định dạng XML Paper Specification (XPS) từ một chương trình CAD; có thể được xem với bất kỳ tập tin xem XPS.

What is a EDRWX file?

Document created in the .XPS format; usually contains a CAD drawing, such as an .EDRW file, that has been exported into the XML Paper Specification (XPS) format from a CAD program; can be viewed with any XPS file viewer.

Phần mềm mở file .EDRWX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDRWX do filegi.com tổng hợp.

  • EModelViewer Module
  • eDrawings
  • eDrawings

Chuyển đổi file .EDRWX

           

File .EDRWX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *