EDS File

? Cách mở file .EDS? Những phần mềm mở file .EDS và sửa file lỗi. Convert N/A EDS file sang định dạng khác.

.EDS File Extension

   
File name EDS File
File Type Ensoniq SQ-80 Disk Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.6 ★ (7 Bình chọn)

File .EDS là file gì?

EDS là Disk Image Files - Ensoniq SQ-80 Disk Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Sao chép một đĩa định dạng cho một bộ tổng hợp Ensoniq SQ-80, một máy trạm kỹ thuật số phát hành bởi Ensoniq năm 1987

What is a EDS file?

Copy of a disk formatted for an Ensoniq SQ-80 synthesizer, a digital workstation released by Ensoniq in 1987

Cách mở .EDS file

Để mở file .EDS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • StepOne Software
  • StepOne Software
  • Empower Document Set Viewer
  • eqs6 Application
  • Seon vMax
  • Seon vMax

Chuyển đổi file .EDS

File .EDS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *