EEP File

? Cách mở file .EEP? Những phần mềm mở file .EEP và sửa file lỗi. Convert N/A EEP file sang định dạng khác.

.EEP File Extension

   
File name EEP File
File Type EEPROM Data File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .EEP là file gì?

EEP là Data Files - EEPROM Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Hồ EEP là một tập tin dữ liệu lưu trữ thông tin trên EEPROM (Electrically xóa được Programmable Read-Only Memory) phương tiện truyền thông, chẳng hạn như bộ nhớ flash. Nó chứa dữ liệu trong một ( "hex") định dạng hệ thập lục phân, trong đó xác định nội dung của các thiết bị bộ nhớ.

What is a EEP file?

An EEP file is a data file that stores information on EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) media, such as flash memory. It contains data in a hexadecimal ("hex") format, which defines the contents of the memory device.

Cách mở .EEP file

Để mở file .EEP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EEP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EEP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EEP do người dùng đóng góp.

  • Project64
  • PonyProg
  • PonyProg
  • Encore Explorer
  • EnginSite Editor for PHP

Chuyển đổi file .EEP

File .EEP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *