EEP File

EEP là Data Files - EEPROM Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.EEP File Extension

   
File name EEP File
File Type EEPROM Data File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .EEP là file gì?

EEP là Data Files - EEPROM Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Hồ EEP là một tập tin dữ liệu lưu trữ thông tin trên EEPROM (Electrically xóa được Programmable Read-Only Memory) phương tiện truyền thông, chẳng hạn như bộ nhớ flash. Nó chứa dữ liệu trong một ( "hex") định dạng hệ thập lục phân, trong đó xác định nội dung của các thiết bị bộ nhớ.

What is a EEP file?

An EEP file is a data file that stores information on EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) media, such as flash memory. It contains data in a hexadecimal ("hex") format, which defines the contents of the memory device.

Phần mềm mở file .EEP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EEP do filegi.com tổng hợp.

  • Project64
  • PonyProg
  • PonyProg
  • Encore Explorer
  • EnginSite Editor for PHP

Chuyển đổi file .EEP

           

File .EEP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *