EFE File

? Cách mở file .EFE? Những phần mềm mở file .EFE và sửa file lỗi. Convert N/A EFE file sang định dạng khác.

.EFE File Extension

   
File name EFE File
File Type Ensoniq EPS File
Nhà phát triển E-Mu
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .EFE là file gì?

EFE là Audio Files - Ensoniq EPS File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi E-Mu.

Ensoniq Performance Sampler (EPS) định dạng âm thanh được sử dụng bởi Ensoniq lấy mẫu (nay thuộc sở hữu của E-mu); tương tự như một file .WAV, nhưng cũng bao gồm sân và thông tin quan trọng và chỉ ra nơi các mẫu được phát lại trên một bàn phím MIDI.

What is a EFE file?

Ensoniq Performance Sampler (EPS) sound format used by Ensoniq samplers (now owned by E-mu); similar to a .WAV file, but also includes pitch and key information and indicates where the samples are played back on a MIDI keyboard.

Cách mở .EFE file

Để mở file .EFE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EFE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EFE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFE do người dùng đóng góp.

  • Translator Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TRANSLATOR

Chuyển đổi file .EFE

File .EFE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *