EFIRES File

EFIRES là System Files - EFI Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

.EFIRES File Extension

   
File name EFIRES File
File Type EFI Image File
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .EFIRES là file gì?

EFIRES là System Files - EFI Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin hệ thống được sử dụng bởi máy tính xách tay Mac và máy tính để bàn; lưu trong định dạng Extensible Firmware Interface (EFI), một định dạng Intel định nghĩa giao diện giữa phần mềm và hệ điều hành.

What is a EFIRES file?

System file used by Mac laptops and desktops; saved in the Extensible Firmware Interface (EFI) format, an Intel format that defines the interface between the firmware and the operating system.

Phần mềm mở file .EFIRES

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFIRES do filegi.com tổng hợp.

  • Apple macOS

Chuyển đổi file .EFIRES

           

File .EFIRES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *