EFL File

? Cách mở file .EFL? Những phần mềm mở file .EFL và sửa file lỗi. Convert N/A EFL file sang định dạng khác.

.EFL File Extension

   
File name EFL File
File Type 1External Format Language File
Nhà phát triển NFB
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .EFL là file gì?

EFL là Misc Files - 1External Format Language File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NFB.

Định dạng tập tin được sử dụng bởi NFBTRANS, một chương trình braille dịch Lớp Hai phát triển bởi Liên đoàn quốc gia của Blind (NFB); chứa các hướng dẫn mà đạo người dịch làm thế nào để xử lý một tập tin đầu vào cho trước.

What is a EFL file?

Formatting file used by NFBTRANS, a Grade Two braille translation program developed by the National Federation of the Blind (NFB); contains instructions that direct the translator how to process a given input file.

Cách mở .EFL file

Để mở file .EFL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EFL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EFL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Day-Timer Organizer Program File
  • Day-Timer Organizer Program File

Chuyển đổi file .EFL

File .EFL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *