EFP File

? Cách mở file .EFP? Những phần mềm mở file .EFP và sửa file lỗi. Convert N/A EFP file sang định dạng khác.

.EFP File Extension

   
File name EFP File
File Type Exchange Forms Designer Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .EFP là file gì?

EFP là Data Files - Exchange Forms Designer Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Form mẫu được sử dụng bởi Microsoft Exchange Forms Designer (EFD), một công cụ phát triển ứng dụng được sử dụng để tạo ra các hình thức điện tử; chứa một phác thảo hình thức cơ bản mà được tham chiếu bởi các Forms Designer Trao đổi Wizard.

What is a EFP file?

Form template used by Microsoft Exchange Forms Designer (EFD), an application development tool used for creating electronic forms; contains a basic form outline that is referenced by the Exchange Forms Designer Wizard.

Cách mở .EFP file

Để mở file .EFP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EFP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EFP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Exchange Forms Designer
  • EasyFit
  • EasyFit
  • E-Forms Reader
  • eFile Express for Tax Professionals
  • CRP Gen
  • CRP Gen

Chuyển đổi file .EFP

File .EFP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *