EFP File

EFP là Data Files - Exchange Forms Designer Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.EFP File Extension

   
File name EFP File
File Type Exchange Forms Designer Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .EFP là file gì?

EFP là Data Files - Exchange Forms Designer Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Form mẫu được sử dụng bởi Microsoft Exchange Forms Designer (EFD), một công cụ phát triển ứng dụng được sử dụng để tạo ra các hình thức điện tử; chứa một phác thảo hình thức cơ bản mà được tham chiếu bởi các Forms Designer Trao đổi Wizard.

What is a EFP file?

Form template used by Microsoft Exchange Forms Designer (EFD), an application development tool used for creating electronic forms; contains a basic form outline that is referenced by the Exchange Forms Designer Wizard.

Phần mềm mở file .EFP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFP do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Exchange Forms Designer
  • EasyFit
  • EasyFit
  • E-Forms Reader
  • eFile Express for Tax Professionals
  • CRP Gen
  • CRP Gen

Chuyển đổi file .EFP

           

File .EFP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *