EFQ File

? Cách mở file .EFQ? Những phần mềm mở file .EFQ và sửa file lỗi. Convert N/A EFQ file sang định dạng khác.

.EFQ File Extension

   
File name EFQ File
File Type Ensoniq SQ1/SQ2/KS-32 File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .EFQ là file gì?

EFQ là Audio Files - Ensoniq SQ1/SQ2/KS-32 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng âm thanh được sử dụng bởi SQ1, SQ2, và KS-32 tổng hợp, một dòng bàn phím máy trạm kỹ thuật số phát hành bởi Ensoniq trong đầu những năm 1990

What is a EFQ file?

Sound format used by the SQ1, SQ2, and KS-32 synthesizers, a line of digital workstation keyboards released by Ensoniq in the early 1990s

Cách mở .EFQ file

Để mở file .EFQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EFQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EFQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFQ do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .EFQ

File .EFQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *