EFQ File

EFQ là Audio Files - Ensoniq SQ1/SQ2/KS-32 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.EFQ File Extension

   
File name EFQ File
File Type Ensoniq SQ1/SQ2/KS-32 File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .EFQ là file gì?

EFQ là Audio Files - Ensoniq SQ1/SQ2/KS-32 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng âm thanh được sử dụng bởi SQ1, SQ2, và KS-32 tổng hợp, một dòng bàn phím máy trạm kỹ thuật số phát hành bởi Ensoniq trong đầu những năm 1990

What is a EFQ file?

Sound format used by the SQ1, SQ2, and KS-32 synthesizers, a line of digital workstation keyboards released by Ensoniq in the early 1990s

Phần mềm mở file .EFQ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EFQ do filegi.com tổng hợp.

Chuyển đổi file .EFQ

           

File .EFQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *