EGT File

EGT là Misc Files - EagleGet Temporary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EagleGet.

.EGT File Extension

   
File name EGT File
File Type EagleGet Temporary File
Nhà phát triển EagleGet
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (45 Bình chọn)

File .EGT là file gì?

EGT là Misc Files - EagleGet Temporary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EagleGet.

tập tin tạm thời được tạo ra bởi EagleGet, một trình quản lý download; sử dụng để lưu các nội dung của một tập tin trong khi nó đang được tải về sau đó trở lại với phần mở rộng tập tin thích hợp.

What is a EGT file?

Temporary file created by EagleGet, a download manager; used to save the contents of a file while it is being downloaded then reverts to the appropriate file extension.

Phần mềm mở file .EGT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EGT do filegi.com tổng hợp.

  • EagleGet

Chuyển đổi file .EGT

           

File .EGT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *