EGT File

? Cách mở file .EGT? Những phần mềm mở file .EGT và sửa file lỗi. Convert N/A EGT file sang định dạng khác.

.EGT File Extension

   
File name EGT File
File Type EagleGet Temporary File
Nhà phát triển EagleGet
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (45 Bình chọn)

File .EGT là file gì?

EGT là Misc Files - EagleGet Temporary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EagleGet.

tập tin tạm thời được tạo ra bởi EagleGet, một trình quản lý download; sử dụng để lưu các nội dung của một tập tin trong khi nó đang được tải về sau đó trở lại với phần mở rộng tập tin thích hợp.

What is a EGT file?

Temporary file created by EagleGet, a download manager; used to save the contents of a file while it is being downloaded then reverts to the appropriate file extension.

Cách mở .EGT file

Để mở file .EGT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EGT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EGT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EGT do người dùng đóng góp.

  • EagleGet

Chuyển đổi file .EGT

File .EGT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *