EHAM File

? Cách mở file .EHAM? Những phần mềm mở file .EHAM và sửa file lỗi. Convert Text EHAM file sang định dạng khác.

.EHAM File Extension

   
File name EHAM File
File Type ExtraHAM Executable File
Nhà phát triển Zaplots
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (10 Bình chọn)

File .EHAM là file gì?

EHAM là Executable Files - ExtraHAM Executable File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Zaplots.

Tập tin được sử dụng bởi HAM Programmer Toolkit, một chương trình được sử dụng để phát triển các ứng dụng cho thời gian chạy HAM Zaplots'; tương tự như một tập tin .HAM nhưng chứa "phrased" biểu thức trong một ngôn ngữ hơi khác nhau; có thể được thực hiện trong thời gian chạy HAM.

What is a EHAM file?

File used by the HAM Programmer Toolkit, a program used for developing applications for Zaplots' HAM runtime; similar to a .HAM file but contains "phrased" expressions in a slightly different language; can be executed in the HAM runtime.

Cách mở .EHAM file

Để mở file .EHAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EHAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EHAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EHAM do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .EHAM

File .EHAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *