EIP File

? Cách mở file .EIP? Những phần mềm mở file .EIP và sửa file lỗi. Convert Binary EIP file sang định dạng khác.

.EIP File Extension

   
File name EIP File
File Type Enhanced Image Package File
Nhà phát triển Phase One
Phân loại Camera Raw Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .EIP là file gì?

EIP là Camera Raw Files - Enhanced Image Package File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Phase One.

hình ảnh raster tạo ra bởi Capture One, một ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp thường sử dụng kết hợp với một giai đoạn digital cameras; không chỉ lưu trữ các hình ảnh RAW chính nó, nhưng cũng bao gồm các thiết lập tùy chỉnh, cấu hình .ICC, và hồ sơ .LCC.

What is a EIP file?

Raster image created by Capture One, a professional photo-editing application often used in conjunction with Phase One digital cameras; not only stores the RAW image itself, but also includes custom settings, .ICC profiles, and .LCC profiles.

Cách mở .EIP file

Để mở file .EIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EIP do người dùng đóng góp.

  • Phase One Capture One
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional
  • FastRawViewer
  • Photo

Chuyển đổi file .EIP

File .EIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *