EIT File

EIT là Text Files - Yozo Office Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Yozosoft.

.EIT File Extension

   
File name EIT File
File Type Yozo Office Template File
Nhà phát triển Yozosoft
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .EIT là file gì?

EIT là Text Files - Yozo Office Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Yozosoft.

Mẫu tạo ra bởi Evermore văn phòng tích hợp, một tác giả bộ tài liệu văn phòng; chứa một mẫu với các thiết lập tùy biến cho chủ đề cụ thể của nó; khác nhau template chủ đề bao gồm mặc định, trình bày, bảng tính hoặc mẫu chương trình soạn thảo văn bản; tương tự như file .ECT.

What is a EIT file?

Template created by Evermore Integrated Office, an office document creator suite; contains a template with customized settings for its specific theme; different template themes include default, presentation, spreadsheet or wordprocessor template; similar to .ECT files.

Phần mềm mở file .EIT

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EIT do filegi.com tổng hợp.

  • Yozosoft Yozo Office
  • Excelsior Installer
  • Excelsior Installer
  • Easy Interactive Tools
  • Yozo Office

Chuyển đổi file .EIT

           

File .EIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *