EIT File

? Cách mở file .EIT? Những phần mềm mở file .EIT và sửa file lỗi. Convert N/A EIT file sang định dạng khác.

.EIT File Extension

   
File name EIT File
File Type Yozo Office Template File
Nhà phát triển Yozosoft
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .EIT là file gì?

EIT là Text Files - Yozo Office Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Yozosoft.

Mẫu tạo ra bởi Evermore văn phòng tích hợp, một tác giả bộ tài liệu văn phòng; chứa một mẫu với các thiết lập tùy biến cho chủ đề cụ thể của nó; khác nhau template chủ đề bao gồm mặc định, trình bày, bảng tính hoặc mẫu chương trình soạn thảo văn bản; tương tự như file .ECT.

What is a EIT file?

Template created by Evermore Integrated Office, an office document creator suite; contains a template with customized settings for its specific theme; different template themes include default, presentation, spreadsheet or wordprocessor template; similar to .ECT files.

Cách mở .EIT file

Để mở file .EIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EIT do người dùng đóng góp.

  • Yozosoft Yozo Office
  • Excelsior Installer
  • Excelsior Installer
  • Easy Interactive Tools
  • Yozo Office

Chuyển đổi file .EIT

File .EIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *