EIX File

? Cách mở file .EIX? Những phần mềm mở file .EIX và sửa file lỗi. Convert N/A EIX file sang định dạng khác.

.EIX File Extension

   
File name EIX File
File Type Metin2 Game Data File
Nhà phát triển Ymir Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (16 Bình chọn)

File .EIX là file gì?

EIX là Game Files - Metin2 Game Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ymir Entertainment.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Metin2, một Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) diễn ra trong một thế giới tưởng tượng phía đông; có thể chứa dữ liệu cấp, đối tượng 3D, âm thanh, kết cấu, kịch bản, và các dữ liệu khác được sử dụng bởi các trò chơi.

What is a EIX file?

Data file used by Metin2, a Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) that takes place in an eastern fantasy world; may contain level data, 3D objects, sounds, textures, scripts, and other data used by the game.

Cách mở .EIX file

Để mở file .EIX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EIX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EIX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EIX do người dùng đóng góp.

  • Ymir Entertainment Metin2
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EIX

File .EIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *