EIX File

EIX là Game Files - Metin2 Game Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ymir Entertainment.

.EIX File Extension

   
File name EIX File
File Type Metin2 Game Data File
Nhà phát triển Ymir Entertainment
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (16 Bình chọn)

File .EIX là file gì?

EIX là Game Files - Metin2 Game Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ymir Entertainment.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Metin2, một Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) diễn ra trong một thế giới tưởng tượng phía đông; có thể chứa dữ liệu cấp, đối tượng 3D, âm thanh, kết cấu, kịch bản, và các dữ liệu khác được sử dụng bởi các trò chơi.

What is a EIX file?

Data file used by Metin2, a Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) that takes place in an eastern fantasy world; may contain level data, 3D objects, sounds, textures, scripts, and other data used by the game.

Phần mềm mở file .EIX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EIX do filegi.com tổng hợp.

  • Ymir Entertainment Metin2
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EIX

           

File .EIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *