ELM File

? Cách mở file .ELM? Những phần mềm mở file .ELM và sửa file lỗi. Convert Binary ELM file sang định dạng khác.

.ELM File Extension

   
File name ELM File
File Type 1Eternal Lands Map File
Nhà phát triển Eternal Lands
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (9 Bình chọn)

File .ELM là file gì?

ELM là Game Files - 1Eternal Lands Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Eternal Lands.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi game Eternal Lands, một tưởng tượng tự do ồ ạt multiplayer trực tuyến nhập vai trò chơi (MMORPG); chứa thông tin về sửa đổi 2D và 3D các đối tượng cho bản đồ; sử dụng kết hợp với một tập tin BMP, mà màu sắc các địa điểm bản đồ và định nghĩa.

What is a ELM file?

Game file used by Eternal Lands, a free fantasy massively multiplayer online role-playing game (MMORPG); contains information about modifiable 2D and 3D objects for the map; used in conjunction with a .BMP file, which colors the map and defines locations.

Cách mở .ELM file

Để mở file .ELM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ELM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ELM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ELM do người dùng đóng góp.

  • Eternal Lands
  • EasyCap - Planning
  • EasyCap - Planning
  • IGSS32

Chuyển đổi file .ELM

File .ELM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *