ELS File

? Cách mở file .ELS? Những phần mềm mở file .ELS và sửa file lỗi. Convert N/A ELS file sang định dạng khác.

.ELS File Extension

   
File name ELS File
File Type EasyLanguage Storage File
Nhà phát triển TradeStation Group
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ELS là file gì?

ELS là Data Files - EasyLanguage Storage File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TradeStation Group.

tập tin một ELS là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi TradeStation, một nền tảng kinh doanh chứng khoán sử dụng để phân tích thị trường, tìm kiếm cơ hội, thực hiện giao dịch, và giám sát các ngành nghề. Nó chứa một hoặc nhiều kỹ thuật phân tích và chiến lược cấu hình trong ứng dụng.

What is a ELS file?

An ELS file is a data file created by TradeStation, a stock trading platform used to analyze markets, find opportunities, execute trades, and monitor trades. It contains one or more analysis techniques and strategies configured in the application.

Cách mở .ELS file

Để mở file .ELS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ELS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ELS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ELS do người dùng đóng góp.

  • TradeStation
  • EPLAN
  • EPLAN
  • Event Label Software
  • PBExplorer

Chuyển đổi file .ELS

File .ELS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *