EMB File

EMB là Data Files - 1Wilcom Embroidery Design File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Wilcom.

.EMB File Extension

   
File name EMB File
File Type 1Wilcom Embroidery Design File
Nhà phát triển Wilcom
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (21 Bình chọn)

File .EMB là file gì?

EMB là Data Files - 1Wilcom Embroidery Design File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Wilcom.

Thêu dạng được sử dụng bởi Wilcom thêu phần mềm; chứa thiết kế hình dạng, và các mẫu khâu sử dụng để tạo thêu ren; có thể được đọc bởi máy may tương thích, chẳng hạn như hệ thống Orchida thêu, đến khâu thêu vào vải khác nhau.

What is a EMB file?

Embroidery format used by Wilcom embroidery software; contains designs shapes, and stitching patterns used for creating embroideries; can be read by compatible sewing machines, such as the Orchida Embroidery system, to stitch embroideries into various fabrics.

Phần mềm mở file .EMB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMB do filegi.com tổng hợp.

  • Embird
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer
  • Unipro UGENE
  • Tajima DG/ML by Pulse
  • SnapGene Viewer
  • SnapGene Viewer

Chuyển đổi file .EMB

           

File .EMB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *