EMB File

? Cách mở file .EMB? Những phần mềm mở file .EMB và sửa file lỗi. Convert Binary EMB file sang định dạng khác.

.EMB File Extension

   
File name EMB File
File Type 1Wilcom Embroidery Design File
Nhà phát triển Wilcom
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (21 Bình chọn)

File .EMB là file gì?

EMB là Data Files - 1Wilcom Embroidery Design File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Wilcom.

Thêu dạng được sử dụng bởi Wilcom thêu phần mềm; chứa thiết kế hình dạng, và các mẫu khâu sử dụng để tạo thêu ren; có thể được đọc bởi máy may tương thích, chẳng hạn như hệ thống Orchida thêu, đến khâu thêu vào vải khác nhau.

What is a EMB file?

Embroidery format used by Wilcom embroidery software; contains designs shapes, and stitching patterns used for creating embroideries; can be read by compatible sewing machines, such as the Orchida Embroidery system, to stitch embroideries into various fabrics.

Cách mở .EMB file

Để mở file .EMB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EMB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EMB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMB do người dùng đóng góp.

  • Embird
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer
  • Unipro UGENE
  • Tajima DG/ML by Pulse
  • SnapGene Viewer
  • SnapGene Viewer

Chuyển đổi file .EMB

File .EMB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *