EMBL File

? Cách mở file .EMBL? Những phần mềm mở file .EMBL và sửa file lỗi. Convert Text EMBL file sang định dạng khác.

.EMBL File Extension

   
File name EMBL File
File Type EMBL Sequence Data File
Nhà phát triển European Molecular Biology Laboratory
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .EMBL là file gì?

EMBL là Data Files - EMBL Sequence Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi European Molecular Biology Laboratory.

DNA và định dạng tập tin chuỗi protein được sử dụng bởi nhiều chương trình tự DNA; chứa dữ liệu chuỗi, cùng với thông tin về trình tự, chẳng hạn như tên, chủng loại, và mô tả; có thể lưu trữ nhiều chuỗi.

What is a EMBL file?

DNA and protein sequence file format used by a variety of DNA sequence programs; contains sequence data, along with information about the sequence, such as the name, type, and description; can store multiple sequences.

Cách mở .EMBL file

Để mở file .EMBL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EMBL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EMBL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMBL do người dùng đóng góp.

  • GeneStudio SeqVerter
  • DNASTAR Lasergene
  • DNASTAR Lasergene
  • SnapGene Viewer
  • ChromasPro Application
  • ChromasPro
  • ChromasPro

Chuyển đổi file .EMBL

File .EMBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *