EMBR File

? Cách mở file .EMBR? Những phần mềm mở file .EMBR và sửa file lỗi. Convert Text EMBR file sang định dạng khác.

.EMBR File Extension

   
File name EMBR File
File Type Spatial Geodatabase File
Nhà phát triển GEOREID Pty Ltd
Phân loại GIS Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.4 ★ (5 Bình chọn)

File .EMBR là file gì?

EMBR là GIS Files - Spatial Geodatabase File, dưới định dạng Text được phát triển bởi GEOREID Pty Ltd.

định dạng file GIS phát triển bởi GEOREID Pty Ltd, một công ty chuyên về thu thập dữ liệu GIS, trang web khảo sát và phân tích; sử dụng để lưu trữ dữ liệu geodatabase thống kê như chiều dài tính toán hoặc khối lượng tại một điểm thiết lập trong thời gian; chứa những thông tin văn bản đơn giản.

What is a EMBR file?

GIS file format developed by GEOREID Pty Ltd, a company that specializes in GIS data collection, site surveying, and analysis; used to store statistical geodatabase data such as calculated lengths or volumes at a set point in time; contains information in plain text.

Cách mở .EMBR file

Để mở file .EMBR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EMBR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EMBR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMBR do người dùng đóng góp.

  • Microsoft WordPad
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Microsoft Notepad

Chuyển đổi file .EMBR

File .EMBR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *