EMF File

EMF là Vector Image Files - 1Enhanced Windows Metafile, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.EMF File Extension

   
File name EMF File
File Type 1Enhanced Windows Metafile
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (32 Bình chọn)

File .EMF là file gì?

EMF là Vector Image Files - 1Enhanced Windows Metafile, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

định dạng đồ họa véc tơ cửa sổ công nhận bởi nhiều ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh; cơ bản là một phiên bản 32-bit của bản gốc Windows Metafile Format (.WMF), mà chỉ hỗ trợ dữ liệu 16-bit; lưu dữ liệu hình ảnh trong một định dạng RGB và không hỗ trợ dữ liệu CMYK.

What is a EMF file?

Windows vector graphics format recognized by many image-editing applications; basically a 32-bit version of the original Windows Metafile Format (.WMF), which only supports 16-bit data; saves image data in an RGB format and does not support CMYK data.

Phần mềm mở file .EMF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMF do filegi.com tổng hợp.

 • XnView MP
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Microsoft Office 2019
 • Adobe Illustrator 2020
 • Newera Graphics Converter Pro
 • Newera Graphics Converter Pro
 • CorelDRAW Graphics Suite 2020
 • Corel Presentations X9
 • ACD Systems Canvas X 2019
 • ACD Systems ACDSee Photo Studio

Chuyển đổi file .EMF

           

File .EMF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *