EMY File

EMY là Audio Files - eMelody Ringtone File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Sony Ericsson.

.EMY File Extension

   
File name EMY File
File Type eMelody Ringtone File
Nhà phát triển Sony Ericsson
Phân loại Audio Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .EMY là file gì?

EMY là Audio Files - eMelody Ringtone File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Sony Ericsson.

Đơn giản dựa trên văn bản tập tin nhạc chuông được sử dụng bởi một số điện thoại di động Ericsson; có thể bao gồm một chuỗi các tông để chơi cũng như hướng dẫn cho rung điện thoại và làm chớp màn hình điện thoại; có thể được mở và chỉnh sửa với bất kỳ soạn thảo văn bản.

What is a EMY file?

Simple text-based ringtone file used by some Ericsson mobile phones; may include a sequence of tones to play as well as instructions for vibrating the phone and making the phone display blink; can be opened and edited with any text editor.

Phần mềm mở file .EMY

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMY do filegi.com tổng hợp.

  • FMJ-Software Awave Studio

Chuyển đổi file .EMY

           

File .EMY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *