ENC File

? Cách mở file .ENC? Những phần mềm mở file .ENC và sửa file lỗi. Convert N/A ENC file sang định dạng khác.

.ENC File Extension

   
File name ENC File
File Type 1Encoded File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (552 Bình chọn)

File .ENC là file gì?

ENC là Encoded Files - 1Encoded File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một file ENC là một tập tin được mã hóa chung mà có thể sử dụng một trong các loại khác nhau của mã hóa độc quyền hoặc tiêu chuẩn. Nó được mã hóa để giúp bảo vệ các tập tin từ việc sử dụng trái phép, hoặc để giúp thiết lập các tập tin cho một sử dụng cụ thể, chẳng hạn như chuyển Internet.

What is a ENC file?

An ENC file is a generic encoded file that may use one of several different types of proprietary or standard encodings. It is encoded to help protect the file from unauthorized use, or to help set up the file for a particular use, such as Internet transfer.

Cách mở .ENC file

Để mở file .ENC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ENC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ENC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENC do người dùng đóng góp.

  • BitZipper
  • PowerArchiver
  • PowerArchiver
  • ALZip
  • Wireshark
  • Filzip
  • Filzip

Chuyển đổi file .ENC

File .ENC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *