ENC File

ENC là Encoded Files - 1Encoded File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.ENC File Extension

   
File name ENC File
File Type 1Encoded File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (552 Bình chọn)

File .ENC là file gì?

ENC là Encoded Files - 1Encoded File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một file ENC là một tập tin được mã hóa chung mà có thể sử dụng một trong các loại khác nhau của mã hóa độc quyền hoặc tiêu chuẩn. Nó được mã hóa để giúp bảo vệ các tập tin từ việc sử dụng trái phép, hoặc để giúp thiết lập các tập tin cho một sử dụng cụ thể, chẳng hạn như chuyển Internet.

What is a ENC file?

An ENC file is a generic encoded file that may use one of several different types of proprietary or standard encodings. It is encoded to help protect the file from unauthorized use, or to help set up the file for a particular use, such as Internet transfer.

Phần mềm mở file .ENC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENC do filegi.com tổng hợp.

  • BitZipper
  • PowerArchiver
  • PowerArchiver
  • ALZip
  • Wireshark
  • Filzip
  • Filzip

Chuyển đổi file .ENC

           

File .ENC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *