EP File

EP là Vector Image Files - Pencil Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi Evolus.

.EP File Extension

   
File name EP File
File Type Pencil Document
Nhà phát triển Evolus
Phân loại Vector Image Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.8 ★ (12 Bình chọn)

File .EP là file gì?

EP là Vector Image Files - Pencil Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi Evolus.

Tài liệu được tạo ra bởi Pencil, một công cụ GUI tạo mẫu mã nguồn mở; tiết kiệm một trang với các yếu tố thiết kế khác nhau cho một giao diện người dùng mục tiêu; sử dụng để làm mockups phần mềm cho điện thoại di động (iOS, Android, vv), Web, và các nền tảng máy tính để bàn.

What is a EP file?

Document created by Pencil, an open source GUI prototyping tool; saves a page with different design elements for a targeted user interface; used for making software mockups for mobile (iOS, Android, etc.), Web, and desktop platforms.

Phần mềm mở file .EP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EP do filegi.com tổng hợp.

  • Evolus Pencil
  • DNF Extractor
  • DNF Extractor
  • Pencil
  • Pointcarre

Chuyển đổi file .EP

           

File .EP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *