EPC File

EPC là Game Files - Doctor Who Game Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BBC.

.EPC File Extension

   
File name EPC File
File Type Doctor Who Game Data File
Nhà phát triển BBC
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .EPC là file gì?

EPC là Game Files - Doctor Who Game Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BBC.

Tập tin được sử dụng bởi Doctor Who: The Adventure Games, một trò chơi máy tính mà sau loạt phim truyền hình Doctor Who BBC, mà chương trình phát sóng ở Vương quốc Anh (Anh); chứa dữ liệu mô hình 3D, chẳng hạn như cảnh 3D, bản đồ và phòng; được sử dụng để render 3D dữ liệu hình ảnh trong game.

What is a EPC file?

File used by Doctor Who: The Adventure Games, a computer game that follows the Doctor Who BBC television series, which broadcasts in the United Kingdom (UK); contains 3D model data, such as 3D scenes, maps, and rooms; used for rendering 3D visual data in the game.

Phần mềm mở file .EPC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EPC do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Firehand Ember Max
  • Firehand Ember Max
  • ELCSoft
  • Firehand Ember Free
  • Epc Application
  • Epc Application

Chuyển đổi file .EPC

           

File .EPC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *