EPC File

? Cách mở file .EPC? Những phần mềm mở file .EPC và sửa file lỗi. Convert Binary EPC file sang định dạng khác.

.EPC File Extension

   
File name EPC File
File Type Doctor Who Game Data File
Nhà phát triển BBC
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .EPC là file gì?

EPC là Game Files - Doctor Who Game Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BBC.

Tập tin được sử dụng bởi Doctor Who: The Adventure Games, một trò chơi máy tính mà sau loạt phim truyền hình Doctor Who BBC, mà chương trình phát sóng ở Vương quốc Anh (Anh); chứa dữ liệu mô hình 3D, chẳng hạn như cảnh 3D, bản đồ và phòng; được sử dụng để render 3D dữ liệu hình ảnh trong game.

What is a EPC file?

File used by Doctor Who: The Adventure Games, a computer game that follows the Doctor Who BBC television series, which broadcasts in the United Kingdom (UK); contains 3D model data, such as 3D scenes, maps, and rooms; used for rendering 3D visual data in the game.

Cách mở .EPC file

Để mở file .EPC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EPC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EPC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EPC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Firehand Ember Max
  • Firehand Ember Max
  • ELCSoft
  • Firehand Ember Free
  • Epc Application
  • Epc Application

Chuyển đổi file .EPC

File .EPC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *