EQN File

EQN là CAD Files - 1GAL Equation File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.EQN File Extension

   
File name EQN File
File Type 1GAL Equation File
Nhà phát triển N/A
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .EQN là file gì?

EQN là CAD Files - 1GAL Equation File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin logic tạo cho các thiết bị logic lập trình (PLDs) gọi GAL (cổng mảng logic); chứa phương trình logic để kiểm soát một con chip GAL lập trình; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản.

What is a EQN file?

Logic file created for programmable logic devices (PLDs) called GALs (gate array logic); contains logic equations for controlling a programmable GAL chip; saved in a plain text format.

Phần mềm mở file .EQN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EQN do filegi.com tổng hợp.

  • Altium Designer

Chuyển đổi file .EQN

           

File .EQN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *