EQP File

? Cách mở file .EQP? Những phần mềm mở file .EQP và sửa file lỗi. Convert N/A EQP file sang định dạng khác.

.EQP File Extension

   
File name EQP File
File Type MathType Preferences
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .EQP là file gì?

EQP là Settings Files - MathType Preferences, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các tùy chọn để cấu hình MathType, một chương trình để viết các phương trình toán học

What is a EQP file?

Contains settings for configuring MathType, a program for writing mathematical equations

Cách mở .EQP file

Để mở file .EQP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EQP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EQP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EQP do người dùng đóng góp.

  • MathType
  • Tradesignal
  • Tradesignal
  • EQUATRAN-G
  • Microsoft English Query
  • sakura editor
  • sakura editor

Chuyển đổi file .EQP

File .EQP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *